Όροι & Προϋποθέσεις

Με την είσοδο σας στο ηλεκτρονικό κατάστημα folitsabebe.gr έχετε μελετήσει και συμφωνείτε στους όρους και τις προϋποθέσεις που ισχύουν για την χρήση του.

Το folitsabebe.gr διατηρεί το δικαίωμα να ανανεώνει και να τροποποιεί τους παρόντες Όρους, μέσω του ηλεκτρονικού του καταστήματος σύμφωνα με τις ανάγκες του, τα έννομα συμφέροντά του, την εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία και τα συναλλακτικά ήθη. Το folitsabebe.gr οφείλει να ενημερώνει τους χρήστες της ιστοσελίδας για τυχόν τροποποιήσεις και αλλαγές.

ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Όλο το περιεχόμενο της παρούσας ιστοσελίδας (φωτογραφίες, σχέδια, κείμενα, περιγραφές, παρεχόμενες υπηρεσίες και προϊόντα) αποτελούν πνευματική ιδιοκτησία του folitsabebe.gr και προστατεύονται κατά τις σχετικές διατάξεις του ελληνικού δικαίου, του ευρωπαϊκού δικαίου και των διεθνών συμβάσεων. Απαγορεύεται κάθε αντιγραφή, εγγραφή, αναπαραγωγή εν όλω ή εν μέρει, downloading, διάθεση, μεταποίηση, τροποποίηση κλπ με σκοπό ή και όχι την εξαπάτηση του καταναλωτικού κοινού σχετικά με τον πραγματικό ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή άλλους σκοπούς επιτρέπεται μόνον κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του folitsabebe.gr ή οποιουδήποτε άλλου νόμιμου δικαιούχου των ανωτέρω πνευματικών δικαιωμάτων.

ΕΥΘΥΝΗ ΧΡΗΣΤΗ

Οι χρήστες της ιστοσελίδας folitsabebe.gr δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε παράνομη, αθέμιτη ή αντικοινωνική χρήση και δεν θα αποστέλλουν, δημοσιεύουν ή μεταδίδουν με οποιονδήποτε τρόπο περιεχόμενο που είναι παράνομο, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, ενοχλητικό, ρατσιστικό, απειλητικό, χυδαίο, άσεμνο ή που δύναται να προκαλέσει βλάβες σε ανήλικους με οποιονδήποτε τρόπο. Απαγορεύεται η αποστολή, δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους οποιουδήποτε υλικού το οποίο περιέχει ιούς λογισμικού ή οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τον εξοπλισμό της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών. Απαγορεύεται η παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε μέσο καθώς και η συλλογή ή αποθήκευση προσωπικών δεδομένων σχετικά με άλλους χρήστες.

ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΕΥΘΎΝΗΣ

Το folitsabebe.gr δεν ευθύνεται για καμία άμεση ή έμμεση περιστασιακή, έκτακτη ή επακόλουθη ζημιά, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά των ζημιών από απώλεια κερδών, υπεραξίας, χρήσης δεδομένων ή άυλες απώλειες που μπορεί να προκύψουν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της ιστοσελίδας και δεν υποχρεούται σε αποζημίωση για οποιεσδήποτε ζημιές μπορεί να προκλήθηκαν από την χρήση ή την αδυναμία χρήσης της συγκεκριμένης ιστοσελίδας.

Το folitsabebe δεν φέρει καμία ευθύνη για τεχνικά προβλήματα που μπορεί να παρουσιαστούν στους χρήστες, όταν αυτοί επιχειρούν πρόσβαση στον δικτυακό τόπο ή/και κατά την διάρκεια αυτής και έχουν σχέση με τη λειτουργία ή συμβατότητα της δικής τους υποδομής με τη χρήση του δικτυακού τόπου. 

Το folitsabebe δεν φέρει καμία ευθύνη για πράξεις ή παραλείψεις τρίτων και ιδιαίτερα μη επιτρεπόμενες παρεμβάσεις τρίτων σε προϊόντα ή/και υπηρεσίες ή/και πληροφορίες που διατίθενται μέσω αυτού.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ

Οι πληροφορίες που σχετίζονται με τα προσωπικά σας στοιχεία και τις συναλλαγές σας είναι ασφαλείς και απόρρητες. Εφαρμόζουμε τα κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα: μόνον ο Χρήστης έχει πρόσβαση στα στοιχεία του διά των ανωτέρω Κωδικών και μόνον αυτός ευθύνεται να μην τους αποκαλύψει σε τρίτα πρόσωπα. Σε περίπτωση απώλειας τους ή πιθανολογούμενης διαρροής τους σε τρίτα πρόσωπα,  ο Χρήστης θα πρέπει να μας ενημερώσει άμεσα, γιατί σε αντίθετη περίπτωση το ηλεκτρονικό κατάστημα δεν ευθύνεται για την χρήση των Κωδικών από μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Ο επισκέπτης του ηλεκτρονικού καταστήματος μπορεί να προβαίνει σε αγορές χωρίς να απαιτείται εγγραφή.

Οι συναλλαγές μέσω του folitsabebe.gr  ακολουθούν το Διεθνές και Ευρωπαϊκό δίκαιο για τα θέματα του ηλεκτρονικού εμπορίου καθώς επίσης και την αντίστοιχη νομοθεσία για την προστασία των καταναλωτών, που ρυθμίζει θέματα σχετικά με τις πωλήσεις από απόσταση. Όλες οι τιμές μας περιλαμβάνουν ΦΠΑ 24%.

ΠΡΟΣΩΠΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ

Η διαχείριση και προστασία των προσωπικών δεδομένων του επισκέπτη της ιστοσελίδας folitsabebe.gr υπόκειται στους παρόντες όρους καθώς και στις σχετικές διατάξεις του ελληνικού (Ν. 2472/1997 για την προστασία του ατόμου και την προστασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα όπως έχει συμπληρωθεί με τους νόμους 2774/1999, 3471/2006 και το άρθρο 8 του Ν. 2819/2000, τα Π. Δ. 207/1998 και 79/2000) και ευρωπαϊκού δικαίου (οδηγίες 95/46/ΕΚ και 97/66/ΕΚ, και 02/58/ΕΚ) για την εν γένει προστασία του ατόμου από την επεξεργασία δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και το απόρρητο των επικοινωνιών, καθώς και στις αποφάσεις του Προέδρου της Επιτροπής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων. Οι παρόντες όροι διατυπώνονται λαμβανομένων υπόψη τόσο της ραγδαίας ανάπτυξης της τεχνολογίας και ειδικότερα του Διαδικτύου όσο και του υπάρχοντος πλέγματος νομικών ρυθμίσεων σχετικά με τα ζητήματα αυτά. Σε αυτό το πλαίσιο, οποιαδήποτε ενδεχόμενη σχετική νέα ρύθμιση θα αποτελέσει αντικείμενο του παρόντος τμήματος. Προσωπικά σας στοιχεία θα σας ζητηθούν μόνο κατά τη διαδικασία της παραγγελίας και αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση και επικοινωνία με το κατάστημα μας.

Μενού

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να αποθηκεύσετε τα αγαπημένα σας στοιχεία.

Είσοδος

Δημιουργήστε ένα δωρεάν λογαριασμό για να χρησιμοποιήσετε τις λίστες επιθυμιών.

Είσοδος